Viktor Bijlenga

Video: Ji Lee om att skapa egna lyckliga projekt +

How personal projects make me happy and lead to jobs I love. – Ji Lee

Ji Lee pratar om under sina 40 minuter om vikten att göra egna projekt, och hur det kan öppna dörren för mer spännande uppdrag. Se det, och gör sedan något som du tycker är kul.