Viktor Bijlenga

Så länge du får saker gjort +

Thord Daniel Hedengren, summerar en intressant diskussion om todo-appar, todo-listor och system som leder till att du får saker gjort:

Som jag ser det så handlar det inte om mängden funktioner ett verktyg erbjuder, utan hur väl det passar ditt system. Vissa kan balansera abnorma mängder todos med post-it-lappar, medan andra grottar ner sig i avancerade program som synkar med din kalender och påminner dig till höger och vänster. Inget av det är fel, men inget är rätt heller – såvida det inte leder till att du får dina uppgifter gjorda.

Jag instämmer. Det som leder till att du får saker gjort, är rätt verktyg.