Viktor Bijlenga

Kickoff 2 +

Ser fram emot version 2 av projektverktyget Kickoff. Slopad månadsavgift samt släpp av iPhone app gör mig nyfiken på hur det kommer fungera i förhållande till t.ex. Basecamp.