Viktor Bijlenga

Minimal web +

Strip a site of all its distraction, cruft, gimmicks, promotions, advertising, social sharing and more … and all you have is the pure reading experience.

Jag erkänner att jag är svag för minimalistisk design, men allting blir inte bättre för att man väljer att plocka bort fler och fler element av en blogg för att göra läsupplevelsen bättre.

Here’s what a minimalist website should leave out : ads, cookies, tracking, popups, sharing buttons, comments, multiple pages/slides per article, Facebook or other social widgets, a widget showing recent comments or tweets, tags or related posts, syndicated content, widgets taking them to other sites so you’ll get money, something screaming for the reader to sign up for your newsletter.

Självklart är det viktigt att fokusera på att ge sina läsare lugn och ro, men det behöver inte ske på villkoret att man ska plocka bort funktionalitet. Håll det relevant

En bra utgångspunkt brukar vara att ifrågasätta hur något påverkar upplevelsen / funktionalitet.

Det kan man göra med hjälp av två enkla frågor:

  • Vad vill du att din besökare ska uppleva?
  • Hur påverkar detta upplevelsen?

Känns det rätt, kör på det. Pröva. Känns det fel efter tag? Utvärdera igen, förändra. Design av innehåll är en levande process som kan pågå löpande.