Viktor Bijlenga

Inspiration: Return To Craft

I spent 120 seconds tonight watching this short segment with Brad Frost. I enjoyed it, especially those words: People are starting to appreciate craft more.

Video: Kelli Anderson på Creative Mornings

Kelli Anderson is an artist/designer and tinkerer who is always experimenting with new means of making images and experiences. She draws, photographs, cuts, prints, codes, and creates a variety of designed things for herself and others 28 minuter inspiration. Fullkomligt älskar sättet hon utmanar gränserna för vad som är möjligt genom kreativa lösningar. Det här […]

Video: Ji Lee om att skapa egna lyckliga projekt

How personal projects make me happy and lead to jobs I love. – Ji Lee Ji Lee pratar om under sina 40 minuter om vikten att göra egna projekt, och hur det kan öppna dörren för mer spännande uppdrag. Se det, och gör sedan något som du tycker är kul.