Viktor Bijlenga

Anna&Viktors Podcast: Henrik Ladström +

Anna och jag pratar med Henrik om att vara känslo- eller förnuftsstyrd, Twitter som terapeutiskt verktyg och överanvändningen av smileys på internet.