Viktor Bijlenga

Louisa Henrichs: Tre lärdomar om design +

Fredrik Wass bloggar från konferesen NEXT Berlin. I hans anteckningar från Louisa Henrichs föreläsning om byrån Fjords designprocesser, hittar jag följande råd:

1. Bra design är värdelös om den inte når marknaden. Att ta den till marknaden innebär att integrera den i hela affären. Det kan innebära att tvingas prata med konkurrenter, fiender, kunder och andra aktörer för att resultatet ska bli bra. 2. Varför är mycket viktigare än vad. Varför beter sig användarna på ett visst sätt? Du måste också ställa frågorna så att de är anpassade efter målgruppen. 3. När du sätter människan först så kan många bra saker hända med dina affärer också.

Det är bra att bli påmind om att “Varför säger designen detta?” ofta också är viktigare, än “Hur ser designen ut?”. Tack för påminnelsen.